Welcome to Avis

 Dette lille vest-europeiske landet overses ofte av turister, men Belgia er absolutt verdt en tur! Korte avstander mellom byene, og et godt utbygd veinett gjør det enkelt å forflytte seg med eget transportmiddel. I tillegg er det enkelt å kjøre til nabolandene Nederland, Luxembourg og Tyskland.