Welcome to Avis

Vår miljøpolicy

Våre viktigste miljøprioriteringer

Vi forplikter oss til å være et godt forbilde når det kommer til miljøspørsmål, og jobber kontinuerlig for å nå våre klimamål. Dette innebærer blant annet å redusere våre CO2 -utslipp med 50% innen 2025 sammenlignet med 2019. Les mer om vår miljøpolicy og ISO1400 sertifisering under. 

Høsten 2021 introduserte vi fem nye elbilgrupper. I dag består 25 % av den norske flåten av elbiler, og over 70% er enten en hybrid- eller elbil.

ISO 14 001 sertifikat (PDF)

Corporate Social Responsibility Report.

SE VÅRT UTVALG AV ELBILER