Welcome to Avis

Våre viktigste miljøprioriteringer

Vi forplikter oss til å være et godt forbilde for omverden når det kommer til miljøspørsmål. Les mer om vår miljøpolicy og ISO1400 sertifisering under. 


Klikk her for å se vårt ISO 14 001 sertifikat.

Klikk her for å se vår globale policy rundt samfunnsansvar.

Klik her for å lese vår Corporate Social Responsibility Report.

SE VÅRE MILJØVENNLIGE BILER