Avis på veien mot netto null 2050

Leverer bærekraftig transport for planeten og menneskene.

En bil kjører ned en motorvei i et fjellandskap

Avis’ miljø- og samfunnsstyring

Som en global leverandør av transportløsninger tar vi ansvaret for å redusere karbonavtrykket vårt på alvor. Vi er også opptatt av å fremme mangfold på arbeidsplassen. Slik oppnår vi målene våre.

Hos Avis har vi sluttet oss til satsingen mot netto nullutslipp innen 2050. I vårt globale team, med mer enn 24 500 talentfulle personer, er vår prioritet å tilby trygge, bærekraftige transportløsninger for alle våre kunder.

Samtidig er vi også opptatt av å sikre økt mangfold i et rettferdig og likeverdig arbeidsmiljø.

Hvert år gjennomgår og anerkjenner vi fremgangen vår gjennom vår miljø- og samfunnsstyringsrapport (MSS).

Les rapporten for 2023
En kvinne lader elbilen sin med en kaffe i hånden

Støtte til en lavkarbonfremtid

I 2018 lanserte vi veikartet vårt for å fastsette MSS-målene våre for 2030. Disse inkluderer å kutte klimagassutslippene med 30 %, og vi gjør allerede fremskritt. Siden 2018 har vi oppnådd en reduksjon på 17 % i karbonavtrykket vårt både gjennom de direkte utslippene vi genererer ved å tilby transportløsninger og de indirekte utslippene fra energien vi bruker i virksomheten.

Yte det lille ekstra
Men vi nøyer oss ikke med det – for å holde oss på sporet kreves ambisjoner, kreative løsninger og engasjement for å yte noe ekstra. I tillegg til å investere i å øke vår flåte av drivstoffeffektive hybridbiler og elbiler, har vi satt som mål å redusere energi- og vannforbruk og redusere vår miljøpåvirkning på alle våre Avis-utleiestasjoner.

Vi er stolte over at:

 • I 2022 ble våre elbiler kjørt 37 millioner km.
 • 60 % av selskapets flåte i Skandinavia enten er hybrid eller elektrisk, og i Norge drives en utleieflåte hvor 55 % består av batteribaserte og pluggbare elbiler.
 • Vi engasjerer oss for å støtte veksten i ladenettverket, og i Europa har vi installert rundt 180 ladere.
 • I USA har vi inngått samarbeid med en leverandør av storskala-ladere, EverCharge, for å lansere ladepunkter på elbilladestasjoner på George Bush internasjonale flypass (IAH) i Houston, Texas.

Finn ut hvordan Avis oppfyller miljømålene sine her.

Joseph Ferraro, President og CEO, Avis Budget Group

Elbilintegrasjon er et sentralt fokus, sier CEO

«For å integrere elbiler fullt ut i virksomheten vår, har selskapet utviklet en tredelt tilnærming med fokus på kundereise, infrastruktur og teknologi.

I løpet av de kommende årene vil vi fortsette å øke vår globale lavkarbonflåte i stor skala, samtidig som vi støtter den nødvendige infrastrukturen for disse kjøretøyene.»

Joseph Ferraro
President og CEO

En elbil som lades på en ladestasjon

Deling av innovasjon og bærekraftige løsninger hos Avis

Etter hvert som myndigheter og mennesker over hele verden tilpasser seg og gjør endringer for å oppnå nullutslipp innen 2050, utforsker og deler vi teknisk innovasjon som kan tas i bruk på forskjellige steder over hele verden. Dette betyr å øke flåten vår av elbiler.

Spennende bærekraftprosjekter som våre team i Europa har implementert inkluderer:

 • Testing av ny kjøretøy-til-nett-teknologi i Skandinavia. Dette gjør at elbiler ikke bare kan lade batteriene om natten – når strømprisene er lavere – men også tilbakeføre energi til nettet gjennom en toveislader.
 • Avansert opplæring for våre vedlikeholdsteam på våre lokasjoner over hele Europa i reparasjon og vedlikehold av høyspennings-elbiler.
 • Øking av bildelingen ved å utvide Avis Budget Groups Zipcar-flåte. I 2022 hadde Zipcars britiske flåte mer enn 600 elbiler.
Avis kontorpersonale gjennomgår materiell

Økt energieffektivitet på Avis utleiestasjoner

Vi jobber hardt for å øke energieffektiviteten på alle våre Avis-utleiestasjoner, kontorlokaler og vedlikeholdsfasiliteter.

Vårt nåværende fokus er på å oppgradere energieffektiv LED-belysning i hele virksomheten, på våre kontorer, utleiestasjoner, vedlikeholdssentre og alle skiltene våre.

Avis’ store vedlikeholdsanlegg i USA varmes opp av rene forbrenningsovner som er bygget for å drives av brukt motorolje.

Finn ut hvordan vi hjelper bedriftskundene våre med å nå bærekraftsmålene sine.

Avis-personale på jobb i et parkeringsområde på en utleiestasjon

Administrere ressurser og avfall på Avis-utleiestasjoner

Vann er en verdifull ressurs, og vi prioriterer innsats for å redusere mengden vann vi bruker til rengjøring og vedlikehold av kjøretøyene våre.

Vi har kuttet vannforbruket i 2022 med prosjekter som:

 • Installere vannbesparende bilvaskesystemer ved store anlegg i USA. Disse resirkulerer og gjenbruker opptil 80 % av avløpsvannet.

Testing av de siste nyvinningene innen bilvask på vår utleiestasjon i København i Danmark. Systemet resirkulerer og renser 100 % av vannet på stedet i en lukket sløyfe, noe som sparer rundt 1 million liter vann årlig.

Iverksetting av tiltak for å redusere avfall og øke resirkuleringen

Gjennom hele virksomheten resirkulerer, reparerer og gjenbruker vi der det er mulig. Der avfall som motorolje, dekk, bilbatterier og frontruter trenger omhyggelig håndtering, jobber vi sammen med sertifiserte avfallseksperter for å sikre at all vår avhending er i samsvar med forskrifter.

 • Vedlikeholdsprogrammet vårt er rettet mot å redusere avfall. Kontroll av dekk og påfyllingstrykk av sikkerhetsgrunner forlenger også levetiden.
 • Sikkerhetskontrollene våre på frontrutene gjør det mulig å oppdage tegn på skade og handle raskt, og reparere hakk for å forlenge frontrutens levetid.
 • Ved behandling av små bulker bruker teamene våre malingsfri bulkteknologi som reparerer bilkarosseriarbeid uten å bruke skadelige forurensende stoffer eller kjemikalier.
 • Teamene våre på kontorer og utleiestasjoner sorterer avfallet sitt for å redusere deponi.
En elbil vises ute på landsbygda

Sjekke miljøpåvirkningen vår i hele forsyningskjeden

Selvfølgelig jobber vi ikke isolert, og det er viktig for Avis at våre leverandører deler vårt engasjement for å redusere sitt karbonavtrykk og for bærekraft i sin egen virksomhet.

 • I Europa lanserer vi en miljø- og samfunnsstyringsundersøkelse (MSS) for leverandører som vi planlegger å rulle ut over hele verden for å sikre at arbeidet vårt på dette området fortsetter gjennom forsyningskjeden.
   
 • Våre team i deler av Skandinavia – Danmark, Sverige og Norge – har avtaler om å bruke kjemikalier for bilrengjøring som er miljøklassifisert og testet for å redusere helserisiko og miljøpåvirkning.