Bompakke
Welcome to Avis

Bompakke

Bompasseringer og daglig bomavgift

For å forenkle prosessen rundt bompasseringer og fakturering har vi introdusert en ny bompakke-løsning. Ved utvalgte utleiestasjoner vil du nå bli belastet en daglig bomavgift når du henter leiebilen, istedenfor at dette faktureres i etterkant. 


Inkludert i bompakke: 
Den daglige bomavgiften på NOK 56,- dekker et ubegrenset antall bompasseringer på inntil NOK 40,- pr. passering.
 

*Øvrige gebyrer knyttet til bom, bro og ferge, vil bli belastet separat ved slutten av leieperioden. 
 

For ytterligere informasjon, kan du kontakt oss på TollchargesOSI@abg.com