Welcome to Avis

Avis Søndagsturer

Lei bil gratis mot at du tar med en som behøver litt selskap på tur!

Søndagsturer er en ordning der frivillige får leie bil gratis hos Avis, mot at de tar med seg en som trenger litt selskap på tur. Å kjenne seg ensom, enten man er ung eller eldre, er ikke så uvanlig. Vi håper ordningen kan bidra med noe positivt for nærmiljøet. Tilbudet gjelder på søndager.

Register deg som søndagssjåfør hos din lokale Frivilligsentral og bli med på å gjøre en forskjell for noen du også!

Her kan du se filmen om da Åse ble med på søndagstur!

Kunne du tenke deg å bli søndagssjåfør? Kontakt din lokale frivillighetssentral.